14 thoughts on “זרוב נלחמת באויב האמיתי

  1. גדול!
    אני אגב לא מוטרד מסכנת האש, אבל תיזהרי לא לחטוף הרעלת טיפקס.

    (נ.ב. ממש מפתה להתייחס לנוזל לבן הנמצא בקצה של חפץ ארוך וקשה, אבל אימנע מזה).

  2. וואו. היית אוהבת את סדרת הקליפים על המאכלים האנושיים שעשיתי לערוץ הילדים זה היה ממש טראשי אבל מחקו את הארכיון אז אין.

Comments are closed.